De juiste keuze voor een voorspelbaar behandelresultaat

et arrangement loopt van zondag 22 januari tot zondag 29 januari 2017. De cursus is van maandag 23 t/m vrijdag 27 januari 2017.

De cursus is voor de tandartsen met een paar jaar ervaring uit de algemene praktijk, als ook gedifferentieerde tandartsen in de implantologie en kaakchirurgen. In deze cursus wordt u, veelal interactief, uitgenodigd mee te denken over nieuwe inzichten binnen ons vakgebied.

De orale implantologie heeft de laatste decennia een hoge vlucht genomen en is een onmisbaar onderdeel geworden van de behandelportfolio van de tandarts en specialist. Het implantologisch veld is goed wetenschappelijk onderbouwd en de successen op vlak van implantaatoverleving, functioneel/esthetisch succes en patiententevredenheid zijn voor quasi ongelimiteerde toepassingen

Tegelijkertijd is de keuze van implantaatsystemen toegenomen en zijn chirurgische en prothetische protocollen meer op maat van verschillende patiëntenindicaties gebracht. Dit maakt dat de keuzemogelijkheden voor de behandelaar enorm zijn uitgebreid wat een dogmatische of protocolaire toepassing enorm bemoeilijkt. De patiënt verwacht ook steeds vaker een op maat gesneden behandelprotocol want de informatiestroom via internet en sociale media heeft de kritische geest van onze patient gestimuleerd en de verwachtingspatronen betreffende het succes van de behandelingen exponentieel verhoogd. Om het klinische en economische plaatje verder te bemoeilijken komt hiernaast een steeds uitgebreidere digitalisering om de hoek kijken en dit zowel bij de prechirurgische rontgendiagnostiek, chirurgische en prothetische planning alsook tandtechnische implementatie. Dit alles maakt dat het voor de tandarts zeker niet eenvoudiger is geworden om wel onderbouwde keuzes te maken.

In deze cursus worden klassieke dogma's uit het verleden tegen het licht gehouden en worden alternatieve behandelopties en keuzes zowel wetenschappelijk als pragmatisch benaderd. Aan de hand van klinische casuistiek en eigen wetenschappelijk onderzoek zal het implantologisch team van de Universiteit u meenemen op de piste van KEUZES MAKEN. Aan bod komen onder andere:

• Korte of lange implantaten?

• Sinuslift of eigen bot?

• Uitgestelde of onmiddellijke implantaatbelasting?

• Immediaat of uitgesteld implanteren?

• Guided of free-handed impanteren?

• Eigen bot of biomateriaal?

• Cone beam CT of OPT?

• Verblokte of singuliere kronen?

• Volkeramisch of VMK?

• Kunststof of porselein?

• Cementeren of schroeven?

• Vast of uitneembaar prothetisch herstel?

• Individuele of stock abutments?

• Digitale of conventionele afdrukname?

Verder zijn er drie practica over de behandelingen met implantaten, het werken met moderne composieten en case-reports. Na deze week zult U met hernieuwde kennis met nog meer enthousiasme in Uw praktijk staan. Laat deze kans niet voorbij gaan en schrijf U zo snel mogelijk in!

Henk Donker en Mies Buisman

item2

cordent famed velthuysenliebrecht excent straumann cordent famed velthuysenliebrecht excent straumann