45-ste cursus Madonna di Campiglio

"Restaureren met visie"

19 tot 26 januari 2019

Drs. Manfred Leunisse

“Orthodontie het fundament onder je restauraties.”

In deze cursus staat tandheelkunde centraal, een voorspelbaar resultaat voor je patient bereiken is de doelstelling.

Dit houdt in dat we ernaar streven om de dentitie van onze patiënten zo lang mogelijk in functie te houden, met zo min mogelijke invasieve handelingen. Een goede kauwfunctie is essentieel om tot op hoge leeftijd (psychisch en fysiek) te kunnen blijven functioneren. Soms is het verstandiger en goedkoper om een keer het gebit goed onderhanden te nemen dan telkens weer de problemen op te lappen.

Orthodontie kan heel vaak de uitgangssituatie voor restauratief handelen enorm verbeteren, doordat afbehandeld in een goede neutro-occlusie op de cuspidaten, er een gunstig occlusaal krachten patroon ontstaat. Soms kunnen autotransplantaten ons daarbij een zeer welkome dienst bewijzen.

Programma onderdelen

  • Wat moet je weten over orthodontie
  • Autotransplantaten
  • Dahlen in het kwadraat, de orthodontie

Leerdoelen

1) Kennis hebben van de doelstellingen voor “basis orthodontische kennis en begrippen” voor jonge tandartsen.

2) Kennis hebben van autotransplantaten en hun behandelschema.

3) Kennis hebben van Dahlframe, de toepassing ervan met  orthodontische ondersteuning.

4) Kennis hebben van gecombineerde orthodontische en prothetische behandelingen voor slijtage en andere problemen met verlies van anatomie van de elementen.

Na deze cursus bent u beter in staat om uw steeds patiënten met uitgebreider restauratief werk of uitgebreide slijtage adequaat en volgens moderne inzichten te behandelen waarbij functioneel behoud van de eigen dentitie voorop staat.

Manfred Leunisse studeerde in 1987 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. In 1989 startte hij met zijn specialisten opleiding orthodontie aan het ACTA. Deze opleiding rondde hij in 1993 af. Waarna hij zich als orthodontist vestigde te Rotterdam. Daar houdt hij zich  sindsdien naast de orthodontie bezig met het geven van nascholingscursussen (voorheen voor OrthoCourse).

De laatste 16 jaar is de nadruk komen te liggen op patiënten  behandeling in een interdisciplinair teamverband (Proclin) met collega tandartsen, zoals parodontologen, endodontologen, restauratieve tandartsen, kaakchirurgen en tandtechnici. Daarnaast publiceert hij de laatste jaren artikelen met de eerder genoemde collega’s.