45-ste cursus Madonna di Campiglio

"Restaureren met visie"

19 tot 26 januari 2019

Drs. Maurits de Kuijper

Terug naar de essentie. Het is een uitdaging, maar als we onze dagelijkse bezigheden in de praktijk in één woord zouden moeten vatten, hoe zou u het dan omschrijven? In mijn ogen bestaat het grootste deel van ons werk uit vormgeving. Denk hierbij aan preventie om patiënten te vormen die goed voor hun eigen mond zorgen. Op het niveau van het gehele gebit kun je denken aan de volledige prothese, slijtagebehandeling of orthodontie om weer een mooie tandboog te creëren. Op tandniveau kun je denken aan het herstel van de vorm van tanden en kiezen door middel van directe en indirecte restauraties. Maar ook pocketreductie, al dan niet chirurgisch, en recessiebedekkingen zijn hier voorbeelden van. Uiteindelijk willen we als tandarts een mondsituatie voor de patiënt creëren die goed plaquevrij kan worden gehouden, functioneert en er ook nog eens mooi uitziet. Plaquecontrole, functieherstel / -behoud en esthetiek dus.

 

Om deze doelen te bereiken hebben we als behandelaren een toolbox waar we uit kunnen putten. Hierin zit kennis over de verschillende indicaties en prognose van behandelopties en welke materialen we hiervoor kunnen gebruiken. Verschillende materialen voor vormherstel zullen de revue passeren. De hechting aan tandweefsel, composiet, glaskeramieken en zirkoonoxide zal worden besproken. Daarnaast zal worden ingegaan op het grijze gebied: wanneer behoud je nou een element? Wanneer we kiezen voor behoud van een endodontisch behandeld element, kan een endokroon een mooie oplossing zijn om de vorm en functie van zo’n zwaar gemutileerde kies te herstellen. Een endokroon is een indirecte restauratie van glaskeramiek met een extensie in de pulpakamer en wordt adhesief gecementeerd. Er wordt dus géén stift geplaatst. Tijdens deze presentatie zult u meer leren over de evidence rondom endokronen, de contra-indicaties en zullen er klinische tips en tricks worden gegeven.

Programma onderdelen

• Hechting aan tandweefsel en verschillende restauratieve materialen.

• Prognose inschatting van een adhesief geplaatste restauratie.

• Klinische procedure voor het herstel van uitgebreid gemutileerde elementen.

Leerdoelen

• U weet de mogelijkheden en beperkingen van hechten aan tandweefsel.

• Een afweging maken tussen verschillende opties van repareren op basis van het aanwezige restauratiemateriaal.

• U weet wanneer een endokroon geïndiceerd is en wat de voor- en nadelen van deze behandelmethode zijn.

U weet wat de verschillende stappen zijn voor het adhesief cementeren van een indirecte restauraties van glaskeramiek.

 

Maurits de Kuijper (17 mei 1989) studeerde Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide de studie in 2014. Sinds zijn afstuderen is hij in totaal drie dagen werkzaam in de algemene praktijk, afwisselend bij Mondzorgcentrum Winschoten en Kliniek Tandheelkunde Sneek. Vanaf november 2015 is hij officieel gestart met een promotietraject over de restauratie van uitgebreide endodontisch behandelde elementen middels direct composiet en indirecte endokronen. Hij wordt hierin begeleid door prof.dr. Marco Cune (promotor) en dr. Marco Gresnigt (copromotor). Per september 2018 begeleid hij studenten binnen het FIXED-programma bij het vervaardigen van kroon- en brugwerk. Zijn interessegebieden liggen op het vlak van de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde.