46-ste cursus Madonna di Campiglio

Restauratieve tandheelkunde

met aandacht voor details

19 - 26 januari 2020

Drs. Joerd van der Meer

Joerd van der Meer deed in 1989 tandartsexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Na de militaire dienst als tandarts bij de Koninklijke Marine, werkte hij enkele jaren in een groepspraktijk in Drenthe. Sinds 1995 is hij parttime medewerker van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde te Assen.

In 1996 begon hij als docent voor de disciplinegroep Tandheelkunde/Mondhygiëne van de RuG. Vanaf 1998 tot januari 2002 was hij werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling “Endodontologie” van de KUN onder leiding van dr. Werner Willemsen.

Sinds 1998 heeft hij een verwijspraktijk voor endodontologie gedurende 2 dagen in de week. Sinds januari 2002 parttime werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij in 2016 is gepromoveerd op 3D technologie en digitale workflows. Tevens is hij sinds 2009 “Honorary Research Associate” bij het “University College of London Eastman Dental Institute”.

 

Dinsdag 21 januari 08.00 - 10.30 uur

“Endodontische uitdagingen en ConeBeam CT"

Gelukkig zijn de meeste endodontische behandelingen zonder grote uitdagingen uit te voeren, maar iedereen komt voor behandelingen te staan die anders verlopen dan voorzien. Achteraf gezien zijn er vaak al wel bijzondere details op de beginfoto te zien maar zien we die over het hoofd. Soms zijn dergelijke aanwijzingen gewoonweg niet te zien op de beginfoto. Als we beschikking hebben over een ConeBeam CT (CBCT) zijn bijna al deze uitdagingen al duidelijk vóór de behandeling en kun je als behandelaar goed voorbereid aan de behandeling beginnen. In deze presentatie wordt aan de hand van literatuur en klinische voorbeelden getoond hoe problemen kunnen worden voorkomen en eventueel worden opgelost.

Leerdoelen:

• De deelnemers kennen de principes van de CBCT.

• De deelnemers kennen de mogelijkheden van klinische toepassingen van de CBCT.

• De deelnemers zijn in staat om CBCT beelden globaal te beoordelen.

 

 

 

Woensdag 22 januari 08.00 - 10.30 uur

“Technologie en endodontische behandelingen”

Technologie heeft een enorme impact op ons dagelijks leven, dat gedomineerd lijkt te zijn door internet, email en onze smartphones. Computers zijn steeds krachtiger geworden en alles lijkt te draaien om informatietechnologie en “Big Data”. Maar ook in de tandheelkunde draait steeds meer om 3D technologie waarmee we efficiënter en beter onze patiënten kunnen behandelen. Dergelijke technologie kunnen we ook gebruiken bij onze endodontische behandelingen die daarmee sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd en meer voorspelbaar worden. En mogelijk kan onze zorg daarmee ook goedkoper worden. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de invloed die technologie zal gaan hebben op de uitvoering van onze endodontische behandelingen.

Leerdoelen:

• De deelnemers kennen de principes van een digitale workflow.

• De deelnemers kennen nieuwe imaging technieken en de mogelijkheden hiervan.

• De deelnemers kunnen een digitale workflow toepassen bij hun endodontische behandeling.

 

 

Woensdag 22 januari 17.00 - 19.30 uur

“De details van de endodontische afsluiting”

Alle onderdelen van een endodontische behandeling zijn belangrijk: de opening, het prepareren, het uitgebreid desinfecteren, het vullen van de wortelkanalen en de afsluiting van de endodontische opening. Dat laatste staat vaak onder druk, omdat het aan het einde van een lange behandeling moet plaatsvinden en de volgende patiënten al in de wachtkamer zitten te wachten. Toch is de impact van de coronale afsluiting zo groot dat volgens sommige literatuur een patiënt beter af is met een matige wortelkanaalbehandeling met een goede coronale afsluiting dan een goede kanaalbehandeling met een slechte afsluiting. In deze presentatie wordt ingegaan op de mogelijkheden die we hebben om een permanente, goede afsluiting van de endodontische opening te realiseren.

Leerdoelen:

• De deelnemers kennen de principes van adhesieve hechting aan endodontisch mishandeld dentine.

• De deelnemers kennen de mogelijkheden om adhesieve hechting aan dentine te verbeteren.

• De deelnemers kennen de mogelijkheden een duurzame afsluiting te realiseren na een endodontische behandeling.