46-ste cursus Madonna di Campiglio

Restauratieve tandheelkunde

met aandacht voor details

19 - 26 januari 2020

Dr. Marco Cune

Marco Cune is hoogleraar restauratieve en reconstructieve tandheelkunde bij het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen. Daarnaast is hij werkzaam in de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het UMC Utrecht. Zijn klinische en onderzoeksinteresses bestrijken een breed scala aan onderwerpen, maar richten zich met name op de orale implantologie en restauratieve tandheelkunde.

 

Donderdag 23 januari 08.00 - 10.30 uur

“Technische complicaties in de implantologie voorkómen: suprastructuren zonder kuren”

In een interactieve presentatie wordt aan de hand van casuïstiek verschillende technische complicaties in de restauratieve implantologie besproken en geanalyseerd. De oorzaken zijn grofweg te onderscheiden in problemen ontstaan door een matige voorbereiding of technische uitvoering. Wat is er aan de hand, hoe was het te voorkomen geweest en hoe voorkomt u dat als u het werk over maakt, hetzelfde gebeurt? Het zijn de kleine dingen die het verschil maken tussen falen of succes, werkplezier of werkstress.

Leerdoelen:

• De deelnemer kan enkele elementaire oorzaken van falende restauraties op implantaten duiden.

 

 

Donderdag 23 januari 17.00 - 19.30 uur

“Een afgebroken 26: wat nu?"

Als een patiënt bij u in de praktijk verschijnt met een afgebroken 26, dan zijn diagnose, behandelvoorstel en het bespreken daarvan, een proces waar doorgaans niet veel tijd voor nodig is of uitgetrokken wordt. Het wordt wat ingewikkelder als die patiënt kritisch is, veel vragen stelt, alles uitgelegd wil krijgen, de voors en tegens, kosten, risico’s etc. wil weten. Laten we eens kijken hoe ver we komen door een op het oog eenvoudig praktijkvoorbeeld te bezien vanuit het oogpunt van die wat oudere, kritische patiënt. Hij wordt snel als ‘lastig’ ervaren (of vinden wij het gewoon vervelend om met de mond vol tanden te staan?)

Leerdoelen:

• De deelnemer kan het principe van ‘shared evidence based decision making’ uitleggen.

• De deelnemer kan restauratieve behandelkeuzes op basis van parate of via digitale media vergaarde kennis toepassen op een klinisch probleem.

 

 

Vrijdag 24 januari 08.00 - 10.30 uur

“Ernstige hypodontie: Incidentie, achtergronden en aanpak”

Hoe ontstaan numerieke aandoeningen in de tandaanleg, wat valt er in en buiten de mond aan vaak subtiele geassocieerde symptomen te zien, wat betekent dat voor uw patiënt, wat doen we eraan en hoe succesvol is dat? Dit zijn de thema’s die in deze presentatie over ernstige hypodontie aan de orde komen en aan de hand van voorbeelden worden belicht.

Leerdoelen:

• De deelnemer herkent patiënten met ernstige hypodontie en daaraan gerelateerde evidente intra- en minder opvallende extraorale karakteristieken.

• De deelnemer kan voor patiënten met ernstige hypodontie een globale oplossingsrichting duiden.

“De tandarts van de toekomst studeert nu af”

De tandarts van de toekomst is opgeleid als regisseur van zorg (teamconcept). Ze* heeft grenzeloos vertrouwen in preventie en in haar vermogen de levensstijl van haar patiënten te modificeren tot gezond gedrag. Daarvoor hanteert ze gesprekstechnieken als motivational interviewing. Ze weet dat de patiënt de regie over zijn eigen gezondheid wil voeren (positief gezondheidsmodel van Huber). Bij de behandeling van kinderen volgt ze het voorbeeld van Nexø. Ze is goed in parodontale diagnostiek, maar de behandeling laat ze aan een ander. Als er dan toch invasief ingegrepen moet worden, dan kiest ze voor bewezen technieken (shared evidence based decision making), spaart zoveel tandweefsel als mogelijk (optimaal invasief, actieve minimaal invasieve tandheelkunde), werkt met adhesieve technieken. Ze is reuze handig met composiet (maar heeft nog niet veel vlieguren gemaakt). Ze schroomt er niet voor om partieel lithium disilicaat toe te passen. Van de chemische samenstelling van afdrukmaterialen weet ze niet zo veel, maar met een mondscanner kan ze goed uit de voeten. Ze werkt alleen met vergroting. Een volledige endo vindt ze zonde en ze ziet meer in het vitaal houden van een pulpastomp bij diepe cariës. Ze wil het liefste parttime werken en ondernemerschap zit haar niet in het bloed. Sluit dit allemaal aan bij uw praktijk. Hopelijk wel, want ze komt binnenkort solliciteren.

*Waar gesproken wordt over ‘zij’ mag u ook ‘hij’ lezen, hoewel dat niet erg realistisch is.

Leerdoelen:

• De deelnemer krijgt een globale indruk van het huidige tandheelkundige curriculum.

• De deelnemer begrijpt dat het profiel van een tandarts anno 2019 anders is dan toen hij afstudeerde.

• De deelnemer begrijpt dat jonge tandartsen weliswaar onervaren, maar niet onnozel zijn.