46-ste cursus Madonna di Campiglio

Restauratieve tandheelkunde

met aandacht voor details

19 - 26 januari 2020

Drs. Wiebe Derksen

Wiebe Derksen, MSc

Tandartspraktijk Rijnzigt, Arnhem

ACTA, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Wiebe Derksen is in 2010 (Cum Laude) afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2012 startte hij een promotietraject op het ACTA naar digitalisering in de implantologie. In dezelfde periode ronde hij de 3-jarige postgraduate opleiding Orale-Implantologie en Prothetische Tandheelkunde af. In 2013 ontving hij de ITI-Clinical Research Grant voor zijn promotie onderzoek en won in 2015 de eerste prijs bij de “3M European Talent Award”.

Daarnaast is hij is co-auteur van de huidige ITI-consensus review over Computer Guided Surgery. Zijn huidige expertise en onderzoek richt zich op Guided Surgery, intraoraal scannen, abutmentkeuzes en CAD/CAM restauraties. Samen met zijn vader Ben Derksen voert hij een algemene- en verwijspraktijk voor restauratieve tandheelkunde en implantologie in Arnhem.

 

Maandag 20 januari 08.00 - 10.30 uur

"De toepassing van CAD/CAM in eigen praktijk"

Nieuwe technologieën zoals CAD/CAM hebben de tandheelkunde revolutionair veranderd. In eerste instantie waren het vooral de tandtechnische laboratoria die deze technologie omarmde: het maakte de workflow efficiënter en bovendien zijn er minder man-uren nodig per werkstuk. Steeds vaker kunnen ook tandartsen zelf gebruik maken van CAD/CAM of in ieder geval betrokken worden bij het ontwerpproces. Naast het inmiddels "bijna klassieke" CEREC systeem waarbij enkele kroontjes op natuurlijke elementen worden gemaakt zijn er steeds meer mogelijkheden voor chairside (of semi-chairside) werken in de praktijk. In de lezing worden verschillende CAD/CAM opties getoond en wordt gefocust op het toepassen van CAD/CAM tijdelijke voorzieningen noodzakelijk bij gebitsrehabilitaties.

Leerdoelen:

• Inzicht krijgen in het CAD/CAM productieproces

• De deelnemers wordt getoond hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op dit proces.

• Toepassingen van CAD/CAM leren kennen voor tijdelijke voorzieningen.

 

 

Maandag 20 januari 17.00 - 19.30 uur

"Meervoudige indirecte werkstukken"

Bij gebitsrehabilitaties wordt er regelmatig voor gekozen enkele elementen te combineren in één werkstuk. Vaste constructies op zowel natuurlijke elementen als implantaten geven de mogelijkheid om één of meerdere ontbrekende elementen te "overbruggen". Hoe groter constructies echter worden, hoe meer kans er bestaat op onnauwkeurigheden in het afdruk- en productieproces. Treden er inderdaad meer complicaties op bij meervoudige werkstukken? En, hoe belangrijk is passiviteit voor meervoudige implantaatwerkstukken? Vaak wordt alleen gesproken oven alle indicaties en mogelijkheden van nieuwe materialen en technologieën, maar wat zijn de onmogelijkheden? En misschien belangrijker, hoe kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden?

Leerdoelen:

• Inzicht krijgen in de onnauwkeurigheden van afdruktechnieken en de hiermee samenhangende problemen in passiviteit.

• Inzicht krijgen waarom dit op (verschroefde) implantaatwerkstukken een groter probleem vormt dan op natuurlijke elementen.

• De deelnemers leren workarounds en trucs om passiviteitsproblemen te voorkomen.

 

 

Woensdag 22 januari 08.00 - 10.30 uur

"De fronttandvervanging; digitale workflows voor 'analoog' succes!"

Omdat implantaten een andere vorm en diameter hebben dan een natuurlijk element, en er bovendien na extractie resorptie van een gedeelte van de socketwanden optreedt, is de driedimensionale positionering van een implantaat in de socket van groot belang. Daarnaast valt of staat een succesvolle immediaatplaatsing bij het tijdelijk restaureren van het zojuist geplaatste implantaat. Digitale technologieën kunnen er voor zorgen dat zowel de positionering als de hiermee samenhangende tijdelijke voorziening op een voorspelbare en efficiënte manier kunnen worden gerealiseerd.

Leerdoelen:

• Inzicht krijgen in een correcte immediaat plaatsing van een implantaat in de esthetische zone.

• De mogelijkheden van guided surgery voor immediaatplaatsing leren kennen.

• De ideale tijdelijke voorziening leren maken voor immediaat geplaatste implantaten.